SKRZYNIA SKARBÓW

ZAJĘCIA z wykorzystaniem materiałów znajdujących się w SKRZYNI SKARBÓW

  • rozwijają małą motorykę dzieci;
  • zaspakajają dziecięce potrzeby wytwarzania;
  • pobudzają twórczość dziecka;
  • zapoznają się z właściwościami tworzyw;
  • usamodzielniają się;
  • uczą się współpracy z innymi;
  • uczą się  planowania;
  • uczą się wytrwałości.
    W naszym przedszkolu był organizowany konkursów na zabawkę z recyklingu i pokaz mody z recyklingu.