KADRA PEDAGOGICZNA ORAZ TERAPEUCI:
– pedagog;
– logopeda;
– neurologopeda;
– fizjoterapeuta;
– terapeuta integracji sensorycznej;
– psycholog;
– pedagog specjalny;
– oligofrenopedagog;
– surdopegagog;
– tyflopedagog;
– terapeuta pedagogiczny:
– trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców;
– terapeuta ręki:
– terapeuta sali doświadczenia świata;
– terapeuta MNRI;
– trener TUS;

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

  • Uczestniczą w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
  • Poszukują nowości pedagogicznych, innowacji, wzbogacają swój warsztat pracy.
  • Tworzą programy własne zgodne z potrzebami placówki.
  • Monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczną obserwację.
  • Dokonują diagnozy gotowości szkolnej, prowadzą zajęcia wspomagające rozwój dziecka.
  • Dzielą się wiedzą, doświadczeniem z współpracownikami.
  • Współpracują z rodzicami traktując ich jak partnerów  i sprzymierzeńców działań wychowawczo-dydaktycznych.
  • Uzupełniają i zdobywają  nowe kwalifikacje zgodne z potrzebami placówki.