MISJA PRZEDSZKOLA:

U nas każde dziecko osiągnie sukces na miarę własnych możliwości

 

PRZEDSZKOLE:

 • jest czynne od godz. 6:00 -18:00;
 • posiada duże sale z wyposażeniem do zabawy i nauki, jadalnię, toalety i umywalki dostosowanie do wzrostu dzieci;
 • realizuje podstawę programową dla każdej grupy wiekowej;
 • realizuje roczne przygotowanie przedszkolne i osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z wymogami reformy oświatowej;
 • posiada wyposażenie wspomagające wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • zatrudnia specjalistów, prowadzących diagnozę i terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej;
 • posiada szeroką ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych: teatralno-muzycznych, przyrodniczo-ekologicznych, kulinarnych, plastyczno-technicznych, kółko doświadczeń małego odkrywcy, języka angielskiego, religii;
 • wyposażone jest w bezpieczny plac zabaw z atrakcyjną małą architekturą przystosowany również dla dzieci niepełnosprawnych;
 • dba o domową atmosferę;
 • sprawia, że pociechy są radosne, szczęśliwe i pełne zapału do odkrywania otaczającego ich świata;
 • zapewnia zdrową żywność i regularne posiłki;
 • umożliwia dostosowanie specjalnej diety do potrzeb dziecka.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkolaPrzedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkola Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkolaPrzedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkola Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkolaPrzedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkolaPrzedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkolaPrzedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Prezentacja przedszkola

 

KOCHAMY NASZE DZIECI TAKIMI JAKIMI SĄ

 • Akceptujemy dzieci takimi jakimi są, nie skupiamy się na ułomnościach, lecz potrzebach i umiejętnościach.
 • Kształtujemy prawidłowe postawy wobec dzieci młodszych, słabszych, nieśmiałych, niepełnosprawnych
 • Zaspokajamy potrzeby bezpieczeństwa i komfortu psychicznego w grupie integracyjnej, wdrażamy do funkcjonowania w grupie społecznej.
 • Dajemy szansę wszystkim dzieciom na zdrowe relacje, gdzie w jednej grupie wszyscy wzajemnie uczą się od siebie empatii, tolerancji, szacunku, wrażliwości emocjonalnej.
 • Motywujemy dziecko do akceptowania własnych ograniczeń i słabości, uczymy zaufania do siebie i świata zewnętrznego.
 • Pomagamy w zdobywaniu samodzielności opanowaniu licznych umiejętności potrzebnych w ich późniejszym życiu.
 • Zapewniamy wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju i dalszej nauki
  w szkole.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.
 • Rozwija się w atmosferze bezpieczeństwa, życzliwości, pełnej akceptacji.
 • Nabywa poczucie własnej wartości, czuje, że jest ważne i zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie.
 • Osiąga sukces, gdyż zadania edukacyjne dostosowane są do jego możliwości rozwojowych.
 • Jest aktywizowane do samodzielności we wszystkich sferach edukacyjnych.
 • Rozwija potrzeby i przekonania służące zachowaniu zdrowia.
 • Poznaje i zaczyna rozumieć otaczający świat i samego siebie.

 

KAŻDE DZIECKO ODNIESIE SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI POPRZEZ:

 • Aktywność muzyczną (śpiew, taniec, rytmika).
 • Aktywność plastyczną (rysunek, malarstwo, rzeźba).
 • Aktywność teatralną (drama, pantomima, gra aktorska, recytacja).
 • Aktywność poznawczo- odkrywczą (techniczno- chemiczną).
 • Aktywność sportową (gimnastyka korekcyjna, piłka, karate)