Warsztaty muzyczne

Podczas zajęć muzycznych dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania muzyczne poprzez: grę na instrumentach, improwizacje ruchowe do muzyki, a także uczą się słuchać i interpretować ją na własny sposób. Dziecko przez to wyraża siebie oraz swoje emocje.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne mają ogromny wpływ na rozwój motoryki dziecka. Poprzez taniec wyrabiane jest poczucie rytmu, słuchu, swoboda i płynność ruchów. Taniec pozwala budować świadomość własnego ciała.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Piłka nożna

Na zajęciach sportowych przedszkolaki rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą i dużą, ćwiczą sprawność fizyczną. Podczas zajęć zaspokajana jest naturalna potrzeba ruchu. Dzięki uczestnictwu w zajęciach u dzieci wzrasta zamiłowanie do sportu.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Kółko kulinarne

Kółko kulinarne to zajęcia bardzo lubiane przez przedszkolaków. Dzięki nim dzieci poznają różne tajemnice kuchni, przygotowują samodzielnie smakowite potrawy, dotykają, wąchają i smakują. Przy tym bawią się kolorem i kształtem, przez co rozwijają swoją wyobraźnie i fantazję.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Kółko badawczo – eksperymentalne
„Mali odkrywcy” 

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!”

                                                                                                                                          Konfucjusz

Zajęcia zapewniają dzieciom lepsze szanse edukacyjne, które wspierają ich ciekawość i samodzielność. Kółko pozwala poznać tajemnice otaczającego świata poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Karate

Zajęcia opierają się przede wszystkim na treningu ogólnorozwojowym, kształtującym zdolności koordynacyjne, zwinnościowe oraz gibkościowe. Przedszkolaki, nie tylko wspaniale się bawią, ale poznają także podstawowe techniki Karate. Prowadzone podczas zajęć gry i zabawy ruchowe dostosowane są do możliwości i wieku dzieci.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Zajęcia teatralne

 Podczas zajęć rozbudzane jest zainteresowanie teatrem, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień, co skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Przedszkolaki mają naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście i śpiewie.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Religia

 Na zajęciach religii dzieci poznają historię i zasady swojego wyznania. Przedszkolaki przyswajają pojęcia religijne, kształtują swoją wiarę, a ponadto poznają Pismo Święte.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej

Język angielski 

Na zajęciach z angielskiego dzieci poprzez zabawę oswajają się z językiem obcym. Towarzyszy im przyjazna atmosfera, która umożliwia efektywną naukę.

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zajęcia dodatkowe

Zobacz więcej