MISJA PRZEDSZKOLA:

U nas każde dziecko osiągnie sukces na miarę własnych możliwości

Przedszkole:

 • jest czynne od godz. 6:00 -18:00;
 • posiada duże sale z wyposażeniem do zabawy i nauki, jadalnię, toalety i umywalki dostosowanie do wzrostu dzieci;
 • realizuje podstawę programową dla każdej grupy wiekowej;
 • realizuje roczne przygotowanie przedszkolne i osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
 • prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z wymogami reformy oświatowej;
 • posiada wyposażenie wspomagające wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
 • zatrudnia specjalistów, prowadzących diagnozę i terapię: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapię wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej;
 • posiada szeroką ofertę nieodpłatnych zajęć dodatkowych: teatralno-muzycznych, przyrodniczo-ekologicznych, kulinarnych, plastyczno-technicznych, kółko doświadczeń małego odkrywcy, języka angielskiego, religii;
 • wyposażone jest w bezpieczny plac zabaw z atrakcyjną małą architekturą przystosowany również dla dzieci niepełnosprawnych;
 • dba o domową atmosferę;
 • sprawia, że pociechy są radosne, szczęśliwe i pełne zapału do odkrywania otaczającego ich świata;
 • zapewnia zdrową żywność i regularne posiłki;
 • umożliwia dostosowanie specjalnej diety do potrzeb dziecka;