RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU


6:30 – 8:00

POWITANIE DNIA W PRZEDSZKOLU

Własna aktywność dzieci:

 • wykonywanie zadań indywidualnych,
 • czynności porządkowo-gospodarcze,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym, wychowawczym.

8:00 – 9:00

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci:

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • gry i zabawy tematyczne.

9:00 – 9:30

Przygotowanie do śniadania, śniadanie:

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć.

9:30 – 10:30

RAZEM SIĘ BAWIMY RAZEM SIĘ UCZYMY

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

 • zajęcia edukacyjne i zabawy zorganizowane

10:30 – 11:30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

 • zabawy zorganizowane i swobodne,
 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka,
 • obserwacje,
 • prace w ogrodzie.

W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach.

11:30 – 12:30

Samodzielność i samoobsługa:

 • czynności samoobsługowe podczas ubierania i rozbierania

Przygotowanie do posiłku, obiad

 • czynności porządkowo-higieniczne podczas przygotowania do posiłku

12:30 – 13:00

POOBIEDNI RELAKS W PRZEDSZKOLU

 • odpoczynek poobiedni,
 • kwadrans na bajkę,
 • relaksacja przy muzyce.

13:00 – 13:30

 • zajęcia zorganizowane z oferty dodatkowej przedszkola według zainteresowań dzieci (religia, j. angielski, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna, mały chemik, mały odkrywca, kółko plastyczne, kółko teatralne)

13:30 – 14:00

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
 • zabawy i gry tematyczne,
 • zabawy w terenie.

14:00 – 14:30

Kontynuacja działalności edukacyjnej :

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • praca wyrównawcza, indywidualna.
 • Praca z dzieckiem zdolnym

14:30 – 15:00

Przygotowanie do posiłku, podwieczorek

 • czynności porządkowo-higieniczne podczas przygotowania do posiłku

15:00 – 17:30

POŻEGNANIE DNIA W PRZEDSZKOLU

 • zajęcia w małych zespołach,
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,
 • zabawy dowolne według zainteresowań,
 • kontakty indywidualne z rodzicami,
 • rozchodzenie się dzieci.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00