RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU


6:30 – 7:30

POWITANIE DNIA W PRZEDSZKOLU

Własna aktywność dzieci:

 • wykonywanie zadań indywidualnych,
 • czynności porządkowo-gospodarcze,
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym, wychowawczym.

7:30 – 8:30

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci:

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • gry i zabawy tematyczne,
 • ćwiczenia poranne.

8:30 – 9:30

Przygotowanie do śniadania, śniadanie:

 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe, samoobsługa w WC i łazience,
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć.

9:30 – 10:30

RAZEM SIĘ BAWIMY RAZEM SIĘ UCZYMY

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:

 • zajęcia i zabawy edukacyjne w oparciu o podstawę programową (dzieci starsze: 5 – 6 letnie)
 • zajęcia edukacyjne i zabawy zorganizowane (dzieci młodsze: 4 letnie).

10:30 – 11:30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:

 • zabawy zorganizowane i swobodne,
 • zabawy i prace w ogrodzie,
 • gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • obserwacje,

W przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach.

11:30 – 13:00

Samodzielność i samoobsługa:

 • czynności samoobsługowe podczas ubierania i rozbierania

Przygotowanie do posiłku

 • czynności porządkowo-higieniczne podczas przygotowania do posiłku

13:00 – 13:00

POOBIEDNI RELAKS W PRZEDSZKOLU

 • kwadrans na bajkę,
 • relaksacja przy muzyce.

13:30 – 14:00

 • Zajęcia zorganizowane z oferty dodatkowe przedszkola (religia, j.angielski, rytmika, logopedia).

14:00 – 15:00

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • zabawy i gry tematyczne,
 • zabawy w terenie.

15:00 – 16:00

Kontynuacja działalności edukacyjnej :

 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,
 • zabawy ruchowe,
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe,
 • praca wyrównawcza, indywidualna.
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe.

16:00 – 16:30

Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • gry i zabawy tematyczne.

16:30 – 17:00

 • praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach,
 • zabawy dowolne według zainteresowań.

17:00 – 17:30

POŻEGNANIE DNIA W PRZEDSZKOLU

Grupy łączone. Kontakty indywidualne z rodzicami.

 • zajęcia w małych zespołach,
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,
 • kontakty indywidualne z rodzicami

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.30- 13.30