Kółko kulinarne :)

Celem kółka kulinarnego jest:

 • poznawanie zasad zdrowego odżywiania;                             
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci;
 • poznawanie rzeczywistości kulinarnej za pomocą zmysłów: smaku, węchu, dotyku, wzroku;
 • kształcenie umiejętności doprawiania potraw różnymi przyprawami;
 • poszerzanie zakresu wiadomości o tematyce kulinarnej;
 • wdrażanie do higienicznego i estetycznego przygotowywania posiłku;
 • nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami;                    
 • poznawanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w kuchni;
 • rozwijanie zdolności manualnych;
 • umiejętność prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłku;
 • kształtowanie własnej pomysłowości, wyobraźni i inwencji twórczej;
 • wdrażanie do samodzielności;
 • umiejętność zgodnej współpracy w zespole.