• logopeda,
 • neurologopeda,
 • terapeuta integracji sensorycznej,
 • pedagog specjalny,
 • terapeuta MNRI integracja odruchów posturalnych i dynamicznych,
 • pedagog,
 • terapeuta pedagogiczny,
 • terapeuta ręki,
 • oligofrenopedagog, 
 • diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
 •  psycholog,
 • trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, 
 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog, 
 • trener TUS, 
 • fizjoterapeuta,
 • terapeuta NDT Bobath.