NASZA OFERTA

 • diagnoza i terapia logopedyczna,
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna,
 • diagnoza i terapia psychologiczna,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • diagnoza i terapia integracji sensorycznej,
 • diagnoza i terapia ręki i zaburzeń motoryki małej,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • terapia oligofrenopedagogiczna,
 • terapia surdopedagogiczna,
 • terapia tyflopedagogiczna,
 • integracja odruchów ustno-twarzowych,
 • integracja odruchów posturalnych i dynamicznych,
 • komunikacja alternatywna – język migowy, Makaton,
 • metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • terapia behawioralna,
 • terapia karmienia i jedzenia,
 • diagnoza za pomocą Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej,
 • fizjoterapia metodą NDT Bobath,
 • terapia neurotaktylna,
 • kinezyterapia – terapia ruchem,
 • sala doświadczania świata,
 • trening umiejętności społecznych,
 • dogoterapia,
 • biblioterapia,
 • terapia wspomagająca komunikację alternatywną,
 • grupa wsparcia dla rodziców.

  Nasza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży:
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z niedosłuchem i niesłyszących,
 • niedowidzących i niewidomych,
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z autyzmem i z zespołem Aspergera,
 • z chorobami genetycznymi,
 • z niepełnosprawnością ruchową,
 • z niepowodzeniami szkolnymi (np. dysleksja),
 • przewlekle chorych,
 • zagrożonych niepełnosprawnością,
 • z opóźnieniem psychoruchowym,
 • z grup ryzyka.