DZIECI WYSOKIEGO RYZYKA

Dzieci z grupy wysokiego ryzyka to te, które powinny znajdować się pod ścisłą opieką doświadczonych lekarzy specjalistów. Ich zagrożenie wynika z nieprawidłowych czynników dermograficzno-socjalnych, patologicznego przebiegu ciąży i porodu lub chorób okresu noworodkowego…

Grupę ryzyka stanowią niemowlęta:

 • urodzone z nieprawidłowej ciąży
 • urodzone z ciąży mnogiej
 • wcześniaki
 • niemowlęta dystroficzne
 • po przebytym urazie okołoporodowym (np. wylew śródczaszkowy, niedotlenienie centralnego układu nerwowego)
 • z porażeniami nerwów obwodowych (np. okołoporodowe porażenie splotu barkowego, nerwu twarzowego)
 • z wrodzonymi wadami układu nerwowego centralnego i obwodowego (np. wodogłowie, przepukliny oponowo-rdzeniowe)
 • z wrodzonymi dysfunkcjami narządu ruchu (np. skoliozy osteogenne, arthrogrypozy, deformacje stóp, kręcze, dysplasje neurogenne stawów biodrowych)
 • z wrodzonymi schorzeniami mięśni – myopathie
 • z zaburzeniem centralnej koordynacji nerwowej, które stanowi formę przejściową przed wystąpieniem mózgowego porażenia dziecięcego
 • z wrodzonymi zespołami zaburzeń rozwojowych genetycznie uwarunkowanymi (np. zespół Downa)