Od sierpnia rozpoczęło swą działalność pierwsze w powiecie kompleksowe centrum terapeutyczne CHATKA MAŁEGO SKRZATKA. Zlokalizowane jest w Mordarce 755, w budynku Przedszkola Chatka Małego Skrzatka.

Placówka swoją ofertę kieruje przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe, dysfunkcje i niepełnosprawności. W centrum realizuje się między innymi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, szeroko pojętej terapii pedagogicznej (surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny).

Realizujemy:

  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • Zalecenia wynikające z orzeczenia o kształceniu specjalnym- rewalidację indywidualną,
  • Zalecenia wynikające z opinii wydawanych w Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych,
  • Zalecenia lekarskie i specjalistyczne.

Miejsce dysponuje również nowoczesną salą do integracji sensorycznej oraz  salą doświadczania świata bogatą we wszelkiego rodzaju sprzęty do stymulacji wielozmysłowej.

Chatce Małego Skrzatka można skorzystać z zajęć logopedycznych i neurologopedycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

Wśród oferowanych usług, na uwagę zasługuje także fizykoterapia prowadzona m.in. metodą Vojty.

Specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w  pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Każdy maluch otoczony jest indywidualną, wielospecjalistyczną opieką na miarę jego możliwości rozwojowych.