skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

DZIECI WYSOKIEGO RYZYKA

Dzieci z grupy wysokiego ryzyka to te, które powinny znajdować się pod ścisłą opieką doświadczonych lekarzy specjalistów. Ich zagrożenie wynika z nieprawidłowych czynników dermograficzno-socjalnych, patologicznego przebiegu ciąży i porodu lub chorób okresu noworodkowego…

(więcej…)

METODA VOJTY

METODA VOJTY – jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu… (więcej…)