skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

OFERTA 2022/2023

OFERTA CENTUM TERAPETYCZNEGO W MORDARCE:

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia psychologiczna

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce

Fizjoterapia

Kinezyterapia

NBT-BOBATATH

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Diagnoza i terapia ręki

Zajęcia z neurologopedą

Zajęcia z oligofrenopedagogiem

Zajęcia z surdopedagogiem

Zajęcia z tyflopedagogiem

Diagnoza Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową

Diagnoza funkcjonalna

Terapia neurotaktylna

Terapia i neurorehabilitacja c-eye cyber oko

Sala doświadczania świata

Stosowana Analiza Zachowania

Biblioterapia

Trening Umiejętności Społecznych

Dogoterapia

Arteterapia

 

 

Centrum Terapeutyczne w Mordarce charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego dziecka. Nasza kadra składa się ze specjalistów, którzy stale poszerzają swoje kwalifikacje, aby szukać jak najlepszych rozwiązań w pracy z dziećmi. Rodzice są w stałym kontakcie z wszystkimi terapeutami i specjalistami, którzy nie tylko przekazują informacje, ale dają rady i wskazówki w związku z terapią dziecka. 

METODA VOJTY

METODA VOJTY – jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu…Kontynuuj czytanie METODA VOJTY