skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

NASZA OFERTA

Zapewniamy indywidualne podejście i całościowe rozwiązania.

Profesjonalna pomoc zaczyna się od rozpoznania problemu.

Na tej podstawie możemy zaproponować właściwy rodzaj terapii.

 

W naszej ofercie znajduje się:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia psychologiczna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce
 • Fizjoterapia
 • Kinezyterapia
 • NBT-BOBATATH
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Diagnoza i terapia ręki
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • Zajęcia z surdopedagogiem
 • Zajęcia z tyflopedagogiem
 • Diagnoza Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Terapia neurotaktylna
 • Terapia i neurorehabilitacja c-eye cyber oko
 • Sala doświadczania świata
 • Stosowana Analiza Zachowania
 • Biblioterapia
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Dogoterapia
 • Arteterapia

Nasz zespół składa się z wielu specjalistów, którzy ciągle dążą do rozwoju swoich kompetencji. Dzięki temu łącząc siły wspomagają całościowy rozwój dziecka. Do każdego dziecka i jego rodzica podchodzimy indywidualnie, stwarzając warunki, dzięki którym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju.

DZIECI WYSOKIEGO RYZYKA

Dzieci z grupy wysokiego ryzyka to te, które powinny znajdować się pod ścisłą opieką doświadczonych lekarzy specjalistów. Ich zagrożenie wynika z nieprawidłowych czynników dermograficzno-socjalnych, patologicznego przebiegu ciąży i porodu lub chorób okresu noworodkowego…

(więcej…)

METODA VOJTY

METODA VOJTY – jest to neurofizjologicznie sterowany system torowania, mający na celu przywrócenie wrodzonych fizjologicznych wzorców ruchowych, które są zablokowane w swoim rozwoju przez wczesnodziecięce uszkodzenia mózgu… (więcej…)