skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

ZAPRASZAMY!!!! Żłobek już otwarty!!!!!

Zapraszamy zakwalifikowanych do projektu Rodziców  wraz z ich pociechami do żłobka. Przypominamy że pierwszego dnia dziecka w żłobku Rodzice są zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
  2. Umowa uczestnictwa w projekcie „Odważny Rodzic, to odważny Maluszek” (Załącznik nr 3
   do Regulaminu)
  3. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  4. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności (Załącznik nr 5
   do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:

   1. – Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie – na wzorze załączonym do regulaminu (Załącznik nr 6 do Regulaminu) lub formie stosowanej przez pracodawcę lub
   2. – Oświadczenie uczestnika lub zaświadczenie z Urzędu Pracy – na wzorze załączonym do regulaminu (Załącznik nr 7 do Regulaminu) lub formie stosowanej przez Urząd Pracy
  5. e. pozostałe dokumenty niezbędne do pozostawienia dziecka pod opieką w żłobku

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”

Informujemy, iż od dnia dzisiejszego można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”. Ostateczny termin składania dokumentacji rekrutacyjnej ustala się na dzień 12.01.2018 r, z zastrzeżeniem, iż nie wyklucza się przedłużenia tego terminu. Wówczas umieszczona zostanie odpowiednia informacja na stronie www.

Wszelkie niezbędne informacje nt. niniejszego projektu zawiera zamieszczony w zakładce Dokumentacja rekrutacyjna do projektu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Należy zapoznać się niniejszym dokumentem.

 

Załączniki:

Krótka informacja nt. projektu I

Dokumentacja rekrutacyjna do projektu „Odważny rodzic, to odważny maluszek!”

(aktualizacja – obowiązująca do 31.01.2018 r.)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Przyszowa
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy_Przyszowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zaświadczenie o pobycie na urlopie_Przyszowa
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia_Przyszowa