Niniejszym ogłaszamy edycję uzupełniającą Rekrutacji do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”

Edycja uzupełniająca będzie trwała w sposób ciągły, do momentu wyczerpania wolnych miejsc w żłobku i pojawienia się informacji na stronie www. o jej zakończeniu. W przypadku pojawienia się wolnych miejsc rekrutacja zostanie wznowiona.