skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

NASZA OFERTA

Zapewniamy indywidualne podejście i całościowe rozwiązania.

Profesjonalna pomoc zaczyna się od rozpoznania problemu.

Na tej podstawie możemy zaproponować właściwy rodzaj terapii.

 

W naszej ofercie znajduje się:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Zajęcia rewalidacyjne w ramach kształcenia specjalnego
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia psychologiczna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Diagnoza i terapia specyficznych trudności w nauce
 • Fizjoterapia
 • Kinezyterapia
 • NBT-BOBATATH
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Diagnoza i terapia ręki
 • Zajęcia z neurologopedą
 • Zajęcia z oligofrenopedagogiem
 • Zajęcia z surdopedagogiem
 • Zajęcia z tyflopedagogiem
 • Diagnoza Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową
 • Diagnoza funkcjonalna
 • Terapia neurotaktylna
 • Terapia i neurorehabilitacja c-eye cyber oko
 • Sala doświadczania świata
 • Stosowana Analiza Zachowania
 • Biblioterapia
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Dogoterapia
 • Arteterapia

Nasz zespół składa się z wielu specjalistów, którzy ciągle dążą do rozwoju swoich kompetencji. Dzięki temu łącząc siły wspomagają całościowy rozwój dziecka. Do każdego dziecka i jego rodzica podchodzimy indywidualnie, stwarzając warunki, dzięki którym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju.

SZYJEMY MASECZKI !

Kochani Wasza pomoc jest nieoceniona ! Z każdym dniem rośniemy w siłę 💪💪💪 🙂 Zobaczcie jak wspólnie można wiele zdziałać. Mimo, że czas jest dla nas wszystkich bardzo trudny, serce się raduje kiedy codziennie dzwonią osoby by dołączyć się do akcji, ba! nawet dzwonią ,że maseczki są już gotowe do odbioru !!! 😇😀Dziękuję za wasze dobre 💙💚💛, za podarowane materiały i gumę odzieżową, która obecnie jest na wagę złota :/  No to szyjemy dalej… 😉

UWAGA!!! NOWO obowiązująca (od dnia dzisiejszego) Dokumentacja rekrutacyjna do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”

Załączniki:

Krótka informacja nt. projektu

 

Obowiązująca Dokumentacja rekrutacyjna do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Przyszowa
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy_Przyszowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zaświadczenie o pobycie na urlopie_Przyszowa
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia_Przyszowa

ZAPRASZAMY!!!! Żłobek już otwarty!!!!!

Zapraszamy zakwalifikowanych do projektu Rodziców  wraz z ich pociechami do żłobka. Przypominamy że pierwszego dnia dziecka w żłobku Rodzice są zobowiązani do przedłożenia następujących dokumentów:

  1. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
  2. Umowa uczestnictwa w projekcie „Odważny Rodzic, to odważny Maluszek” (Załącznik nr 3
   do Regulaminu)
  3. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4 do Regulaminu)
  4. Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności (Załącznik nr 5
   do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami:

   1. – Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie – na wzorze załączonym do regulaminu (Załącznik nr 6 do Regulaminu) lub formie stosowanej przez pracodawcę lub
   2. – Oświadczenie uczestnika lub zaświadczenie z Urzędu Pracy – na wzorze załączonym do regulaminu (Załącznik nr 7 do Regulaminu) lub formie stosowanej przez Urząd Pracy
  5. e. pozostałe dokumenty niezbędne do pozostawienia dziecka pod opieką w żłobku