UWAGA!!! NOWO obowiązująca (od dnia dzisiejszego) Dokumentacja rekrutacyjna do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”

Załączniki:

Krótka informacja nt. projektu

 

Obowiązująca Dokumentacja rekrutacyjna do projektu “Odważny Rodzic, to odważny Maluszek!”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_Przyszowa
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy_Przyszowa
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 5 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności
Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zaświadczenie o pobycie na urlopie_Przyszowa
Załącznik nr 7 do Regulaminu – Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia_Przyszowa