REKRUTACJA DO PROJEKTU „WESOŁE SKRZATY” nr. RMPM08.05.00-12-0062/21

Szanowni Państwo:

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jego radosnemu rozwojowi?

Już 12.01.2022 rusza rekrutacja w żłobku „Wesołe krasnoludki w Mordarce. Firma usługowa RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  dzięki dofinansowaniu projektu  RPMP.08.05.00-12-0062/21

ogłasza nabór dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia zgodnie art.2 ust.3.

                                    

Kwota Projektu: 939 185,30 zł.

Kwota dofinansowania 798 307,50 zł.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu  na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3,pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim ,rodzicielskim, wychowawczym oraz osoby  pracujące którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego mieszkają w Gminie Wiejskiej lub Miejskiej Limanowa, pracują  lub uczą
się na terenie woj. małopolskiego .Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020,w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.  Niniejszy projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do:

  1. osób zamieszkujących w Gminę Limanowa i Miasto Limanowa
  2. osób powracających do pracy/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3
  3.  pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w UP) lub
  4. przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3,
  5. osób pracujących, którym udział w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu ,uznawane są również za osoby pracujące .

Dlaczego nasz Niepubliczny Integracyjny Żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Jako placówki z wieloletnią tradycją mamy bardzo duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Budynek w którym znajduje się żłobek dostosowany jest do osób z niepełnosprawnościami tj.

– zapewniona odpowiednia komunikacja pozioma i pionowa budynku;

– budynek wyposażony w platformę dla osób z niepełnosprawnościami oraz pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących;

– toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów w tym możliwość skorzystania z tłumacza migowego.

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych, motorycznych i poznawczych w ciekawy i inspirujący sposób.

Nowo wyremontowane, dostosowane do dziecięcych potrzeb sale zaprojektowaliśmy tak, aby nasi podopieczni byli bezpieczni. Opiekę nad nimi sprawuje doświadczony personel, wyczulony na potrzeby maluchów.

            W Niepublicznym Żłobku Integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” w Mordarce wnętrza przeznaczone do zabawy i nauki dzieci aranżowane są minimalistycznie oraz tak, aby nie traciły one domowego charakteru. Przestronne sale- wyposażenie zostało dobrane według standardów Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego: Sfery aktywności: sala zabaw dostosowana do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci. Materiały i wyposażenie: kąciki tematyczne wyposażone są w przedmioty (umożliwiające bezpieczną zabawę). Dzieci mają dostęp do materiałów stymulujących zmysły: dotyk, słuch, a także do materiałów umożliwiających manipulację: wkładanie, wyjmowanie, odkręcanie, chwytanie itp. oraz edukacyjnych dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych zabaw, a planowanie pracy (plan dnia) opiera się na wiedzy o prawidłowościach rozwoju małych dzieci i znajomości zmieniających się potrzeb rozwojowych.

Zapewniamy dzieciom w wieku od 20. tygodnia do lat 3 opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 – możesz pozostawić swojego malucha pod naszą opieką nawet
na 10 godzin dziennie.

Rekrutacja w terminie od 14  stycznia 2022 do 25 stycznia  2022r.

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Mordarce jest  ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 24. dzieci, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami.

Informujemy, iż budynek żłobka oraz biuro projektu dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto, informujemy o możliwości zgłaszania specjalnych potrzeb Uczestników Projektu pod niżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu” lub poprzez Formularz Zgłoszenia Specjalnych Potrzeb.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami !
Więcej informacji na spotkaniu informacyjnym,  w Biurze Projektu – ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa oraz pod nr tel.. 602-280-814 lub na e-mail: zlobek@skrzatek.eu

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „WESOŁE SKRZATY” nr. RMPM08.05.00-12-0062/21 DO POBRANIA W ZAKŁADCE DOKUMENTY