Niniejszym informujemy o możliwości zgłaszania specjalnych potrzeb Uczestników Projektu pod niżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu” lub poprzez Formularz Zgłoszenia Specjalnych Potrzeb ( do pobrania w zakładce dokumenty. Ważne! należy go dołączyć do składanego Formularza Zgłoszeniowego) Zgłoszenie specjalnej potrzeby obliguje Wnioskodawcę ( RE – BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska, 34-600 Limanowa, ul. Chmielnik 23 ) do jej spełnienia w możliwie największym stopniu. 

Dane kontaktowe do „osoby pierwszego kontaktu”:

Koordynator Projektu Katarzyna Matląg

Tel. 501 457 533;  e-mail: matlag.katarzyna@gmail.com