Wyniki rekrutacji do Projektu „Wesołe Skrzaty”

Wyniki rekrutacji do projektu pn. „Wesołe Skrzaty”

 przeprowadzonej w dniach 14.01.2022 r.-25.01.2022 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH:

WYNIKI-REKRUTACJI-26.01.2022