Rekrutacja nadal trwa!

Mamy jeszcze wolne miejsca w projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w ramach Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych do składania dokumentów rekrutacyjnych do nowego żłobka w Mordarce ” Wesołe Krasnoludki”, tytuł projektu ” AKADEMIA ZUCHÓW”

 

Dokumenty do pobrania w zakładce „DOKUMENTY”