Wyniki rekrutacji

Niniejszym ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu pn.„Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”- szansą na dobry start dla dziecka i rodzica” przeprowadzonej w dniach 15.07.2020 r. -15.10.2020 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.
 
Jednocześnie informujemy, iż żłobek zaczyna swoje funkcjonowanie od dnia jutrzejszego (16.10.2020 r.), w związku z czym zapraszamy zakwalifikowanych rodziców wraz ze swoimi pociechami do aktywnego udziału w zaplanowanej formie wsparcia, jak również podpisania i przedłożenia obligatoryjnych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie (umowy, deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z niezbędnymi oświadczeniami i /lub zaświadczeniami).
 
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU: