Informacja

Przedsięwzięcie utworzenia Integracyjnego żłobka „Wesołe Krasnoludki”- w miejscowości Biczyce (gmina Chełmiec) oraz uruchomienia 20 nowych miejsc opieki żłobkowej przez RE-BUD firma usługowa Bogusława Darowska jest możliwe dzięki planowanej realizacji projektu współfinansowanego z

Europejskiego Funduszu Społecznego– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” w ramach projektu pn. „Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”- szansą na dobry start dla dziecka i rodzica”.

 (wartość projektu: 331.142,13 PLN,

w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej: 270.295,33 PLN)

 

 Projekt realizowany od 2019-11-28 do 2021-07-31 zakłada sfinansowanie 9 miesięcznych kosztów funkcjonowania 20 miejsc opieki żłobkowej, celem wyrównywania szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu:

  • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych na dziećmi do lat 3 lub
  • osób pracujących sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3

 

zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Gminy Chełmiec.

Termin otwarcia i początek funkcjonowania żłobka: 

 16 październik 2020 r.

Działania projektowe maja na celu ułatwienie rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawę dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi.