skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu, polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Ze względu na integracyjny charakter naszej placówki, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!!!

INFORMACJA

Niniejszym informujemy, iż wprowadzana zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu, polegająca na bieżącym przyjmowaniu zgłoszeń, a  w przypadku pojawienia się wolnych miejsc kwalifikowania kandydatów do udziału w projekcie.

Ze względu na integracyjny charakter naszej placówki, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI DO UDZIAŁU W NASZYM PROJEKCIE!!!

Wyniki rekrutacji

Niniejszym ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu pn.„Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”- szansą na dobry start dla dziecka i rodzica” przeprowadzonej w dniach 15.07.2020 r. -15.10.2020 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”.
 
Jednocześnie informujemy, iż żłobek zaczyna swoje funkcjonowanie od dnia jutrzejszego (16.10.2020 r.), w związku z czym zapraszamy zakwalifikowanych rodziców wraz ze swoimi pociechami do aktywnego udziału w zaplanowanej formie wsparcia, jak również podpisania i przedłożenia obligatoryjnych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie (umowy, deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z niezbędnymi oświadczeniami i /lub zaświadczeniami).
 
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, iż rekrutacja do projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zostaje przedłużona do dnia 15.10.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, iż rekrutacja do projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zostaje przedłużona do dnia 30.09.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

WYDŁUŻENIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Niniejszym informujemy, iż rekrutacja do projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
zostaje przedłużona do dnia 28.08.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się w zakładce DOKUMENTY.

Ogłoszenie

SZANOWNI RODZICE/OPIEKUNOWIE
W dniu 31 lipca 2020r. (piątek) w godzinach 14.00 – 18.00 zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości złożenia dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie żłobka w Biczycach Dolnych 262.
Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID 19, uprzejmie prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego podczas spotkania ( odstępy, maseczki, dezynfekcja rąk).
Przyjęcie przekazywanych dokumentów będą miały charakter indywidualny.
Z poważaniem
Koordynator Projektu
Grzegorz Barczyński

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jegoradosnemu rozwojowi?

Już wkrótce RE-BUD Firma usługowa Bogusława Darowska otwiera kolejny żłobek „Wesołe Krasnoludki – o wysokim standardzie, dostosowany do potrzeb osób / dzieci z niepełnosprawnościami w miejscowości Biczyce Dolne 262 w Gminie Chełmiec.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do lat 3 i pracujących, dla których wsparcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Niniejszy projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do:

1. osób zamieszkujących w Gminie Wiejskiej Chełmiec,

2. osób powracających do pracy/pragnących rozpocząć pracę, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

a) pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w UP) lub

b) przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3,

3. osób pracujących, którym udział w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Dlaczego nasz Niepubliczny Integracyjny Żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych,motorycznych i poznawczych w ciekawy i inspirujący sposób poprzez – różnorodne zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, edukacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia z rytmiki, z psychologiem, logopedą oraz oligofrenopedagogiem.

W okresie IX.2020 – V.2021 zapewniamy dzieciom w wieku od 20. tygodnia do lat 3 opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 – możesz pozostawić swojego malucha pod naszą opieką nawet na 10 godzin dziennie. Stała opłata wyniesie tylko 242 zł/m-c.

Rekrutacja w terminie od 15 lipca do 10 sierpnia 2020r.

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Biczycach Dolnych 262 jest ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 20. dzieci, w tym z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami ! Więcej informacji na:

na spotkaniu informacyjnym w siedzibie żłobka, www.skrzatek.eu, w Biurze Projektu – ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa, Tel. 602-280-814 lub na e-mail: zlobeb@skrzatek.eu

Projekt Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”– szansą na dobry start dla dziecka i rodzica, nr RPMP.08.05.00-12-0122/19 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.