Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Maluch+

 

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Maluch+ 

 

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Maluch+

MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021”

 

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania w 2021 roku miejsc opieki dla 23 dzieci
w Niepublicznym Żłobku Integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” z siedzibą w Biczycach Dolnych 262, 33-395 Chełmiec

Termin realizacji zadania: 01.08.2021 – 31.12.2021


Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Program, finansowany jest ze środków Rezerwy Celowej. Środki te umożliwią aktywizację zawodową rodziców, w szczególności będących osobami bezrobotnymi, które dotychczas nie mogły podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu finansowego do instytucji opieki. Przedsięwzięcia te stanowią element aktywnej polityki rodzinnej.

Całkowita kwota dofinansowania to 15 500,00 zł.