Odliczenia za wyżywienia

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje odliczenie za wyżywienie:

  • jeżeli zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka w przedszkolu lub
  • jeżeli zgłoszenie nastąpi w dniu nieobecności dziecka w przedszkolu (do godziny 7 rano)

Zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, można dokonać telefonicznie (602-280-814) lub u pań nauczycielek
poprzedniego dnia.