Usługi cateringowe

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1/07/2013 zgodnego z zasadą konkurencyjności na
usługi cateringowe w ramach projektu „Chatka Wesołego Skrzatka realizacją marzeń najmłodszych”
nr POKL.09.01.01-12-036/12 wpłynęła 1 oferta.

Wybrano:
Firma Usługowo-Handlowa „WALEK”
Walenty Szubryt,
Mordarka 302, 34-600 Limanowa.