INFORMACJA
Od 1 września 2015 roku w naszym przedszkolu będzie możliwość zapisania dziecka na 5 godzin
Podstawy Programowej.
Cena czesnego mies. 120,00 zł.
(bez wyżywienia)
Prosimy o zgłaszanie chętnych dzieci.