skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

Regulamin VI Międzyprzedszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ…”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w

VI MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK

pod hasłem „GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ…”

Konkurs odbędzie się 18 XII 2018 roku o godz. 9:00 w Karczmie Matras.

Organizatorem konkursu jest

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

„Chatka Małego Skrzatka” w Mordarce

REGULAMIN-VI-KONKURSU

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt. „Przedszkole drugim domem”

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.
„PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego reali-zowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na podstawie wniosku o dofinansowanie: RPMP.10.01.02-12-0198/17

(więcej…)

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt. „Przedszkole drugim domem”

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.
„PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM”
Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego reali-zowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami na podstawie wniosku o dofinansowanie: RPMP.10.01.02-12-0198/17

(więcej…)

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt. „Przedszkole drugim domem”

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.

„PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego reali-zowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  na podstawie wniosku o dofinansowanie: RPMP.10.01.02-12-0198/17

(więcej…)

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt. „Przedszkole drugim domem”

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do projektu pt.

„PRZEDSZKOLE DRUGIM DOMEM”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego reali-zowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie Przedszkolne -SPR Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  na podstawie wniosku o dofinansowanie: RPMP.10.01.02-12-0198/17

(więcej…)

PODZIĘKOWANIE

Kochani Rodzice!

Dzięki Waszej hojności udało nam się zebrać 1172 zł z kiermaszu
Wielkanocnego organizowanego w naszym przedszkolu i żłobku. 
Cała kwota została przekazana na dalsze leczenie 
Kubusia Dąbrowskiego – naszego przedszkolaka 🙂
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom wraz z dziećmi,
nauczycielom za wsparcie i okazane serce! ???