WYNIKI REKRUTACJI

Niniejszym ogłaszamy wyniki rekrutacji do projektu pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW” przeprowadzonej w dniach 30.11.2020 r.-30.04.2021 r.   
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym”. 
 
Jednocześnie informujemy, iż żłobek zaczyna swoje funkcjonowanie od dnia 04.05.2021, w związku z czym zapraszamy zakwalifikowanych rodziców wraz ze swoimi pociechami do aktywnego udziału w zaplanowanej formie wsparcia, jak również podpisania i przedłożenia obligatoryjnych dokumentów uprawniających do uczestnictwa w projekcie (umowy, deklaracji uczestnictwa w projekcie  wraz z niezbędnymi oświadczeniami i /lub zaświadczeniami).
 
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU: