Informacja

Przedsięwzięcie utworzenia Żłobka „Wesołe Krasnoludki” w miejscowości Bilczyce (gmina Gdów) oraz uruchomienia 30 nowych miejsc opieki żłobkowej przez RE-BUD firma usługowa Bogusława Darowska jest możliwe dzięki planowanej realizacji dwóch projektów i połączeniu dwóch źródeł finansowania:

  1. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+,

oraz

  1. Europejskiego Funduszu Społecznego– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” w ramach projektu pn. „ODWAŻNY MALUSZEK W GMINIE GDÓW ”. (wartość projektu: 448.936,13 PLN,

w tym  dofinansowanie z Unii Europejskiej: 364.696,13 PLN)

 

 Projekt realizowany od 2020-04-16 do 2022-01-31 zakłada sfinansowanie 9 miesięcznych kosztów funkcjonowania 30 miejsc opieki żłobkowej, celem wyrównywania szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu:

  • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych na dziećmi do lat 3 lub
  • osób pracujących sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3

 

zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie gminy Gdów.

Termin otwarcia i początek funkcjonowania żłobka:

  4 maj 2021 r.

Działania projektowe maja na celu ułatwienie rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawę dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi.