Rekrutacja

Niniejszym informujemy, iż w dniu dzisiejszym ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do Żłobka „Wesołe Krasnoludki” w miejscowości Bilczyce (gmina Gdów), utworzonego
w ramach Programu MALUCH+ oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie:
od 30 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (do godz. 15:00)*

*Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku nie zrekrutowania wymaganej ilości osób rekrutacja może zostać przedłużona. Taka informacja musi jednak zostać opublikowana na stronie internetowej projektu, najpóźniej dnia 31.12.2020 r.

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu.
 

Grupą docelową (Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu):

W trakcie trwania procesu rekrutacji wyłonieni zostaną  Uczestnicy/Uczestniczki projektu zamieszkujący w myśl Kodeksu Cywilnego, pracujący lub uczący się na terenie Gminy Wiejskiej Gdów, którzy dzięki uczestnictwu w projekcie mają szansę:

  • znaleźć pracę lub poszukiwać pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo);
  • powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub utrzymać zatrudnienie (osoby zatrudnione).

 

Dla samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczamy jej wzory w zakładce Dokumenty.