Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jegoradosnemu rozwojowi?

Już wkrótce RE-BUD Firma usługowa Bogusława Darowska otwiera kolejny żłobek „Wesołe Krasnoludki – o wysokim standardzie, dostosowany do potrzeb osób / dzieci z niepełnosprawnościami w miejscowości Biczyce Dolne 262 w Gminie Chełmiec.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do lat 3 i pracujących, dla których wsparcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Niniejszy projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do:

1. osób zamieszkujących w Gminie Wiejskiej Chełmiec,

2. osób powracających do pracy/pragnących rozpocząć pracę, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie

a) pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w UP) lub

b) przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3,

3. osób pracujących, którym udział w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Dlaczego nasz Niepubliczny Integracyjny Żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych,motorycznych i poznawczych w ciekawy i inspirujący sposób poprzez – różnorodne zajęcia dodatkowe: plastyczne, muzyczne, edukacyjne, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia z rytmiki, z psychologiem, logopedą oraz oligofrenopedagogiem.

W okresie IX.2020 – V.2021 zapewniamy dzieciom w wieku od 20. tygodnia do lat 3 opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 – możesz pozostawić swojego malucha pod naszą opieką nawet na 10 godzin dziennie. Stała opłata wyniesie tylko 242 zł/m-c.

Rekrutacja w terminie od 15 lipca do 10 sierpnia 2020r.

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Biczycach Dolnych 262 jest ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 20. dzieci, w tym z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami ! Więcej informacji na:

na spotkaniu informacyjnym w siedzibie żłobka, www.skrzatek.eu, w Biurze Projektu – ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa, Tel. 602-280-814 lub na e-mail: zlobeb@skrzatek.eu

Projekt Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki”– szansą na dobry start dla dziecka i rodzica, nr RPMP.08.05.00-12-0122/19 jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.