REKRUTACJA 2023/2024

SZANOWNY RODZICU! Aby zapisać Dziecko do naszej placówki wystarczy wejść w link podany poniżej i wypełnić kartę zgłoszeniową on-line! 

LINK DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie

Zał_1_Formularz zgłoszeniowy dziecka

Za?_2_Oswiadczenie uczest nika projektu dziecko

Za?_3_Oswiadczenie potwierdzajac e kwalifikowalnosc uczestnika

Zał_4_Oświadczenia dodatkowe

Zał_5_Umowa