skrzatek. eu - Przedszkole , Żłobek , Centrum terpeutyczne - Aktualności

Konkurs Kolęd i Pastorałek ” Gore gwiazda Jezuskowi w Przedszkolach dziś…”

  • „Gore gwiazda Jezuskowi w przedszkolach dziś…”

 

Nasze przedszkole wzięło udział w IX Miedzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek „Gore Gwiazda Jezuskowi w Przedszkolach Dziś…” organizowanego przez Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ” Chatka Małego Skrzatka” w Mordarce, którego gównym celem jest podtrzymanie i upowszechnienie tradycji narodowej oraz kulturowej, integracja i współpraca przedszkoli oraz odkrywanie i promowanie młodych talentów.

W kategorii solistów I miejsce zdobyła Wiktoria Kalicka śpiewając kolędę ” Gdy śliczna Panna” !

Nasz zaspół „Małe Skrzatki” zaprezentował tradycyjną kolędę ” Wśród nocnej ciszy…” za co zdobył wyróżnienie!

Gratulacje ! Życzymy naszym przedszkolakom dalszych sukcesów 🙂

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek

 

Zapraszamy do udziału w IX Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek pod hasłem:  „GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ”

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Chatka Małego Skrzatka” w Mordarce
organizuje IX Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

pod hasłem:
 „GORE GWIAZDA JEZUSKOWI W PRZEDSZKOLACH DZIŚ”,
 które odbędzie się 14 grudnia 2021 roku w Limanowskim Domu Kultury
w godzinach od 8.30 – 17.30.

 

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy solistów oraz zespoły dziecięce.

          Pragniemy, aby coroczny konkurs podtrzymywał idee inicjatywy promującej piękno
 i różnorodność naszej Małej Ojczyzny. Organizowany od 2013 roku konkurs cieszy się wielkim zainteresowaniem w środowisku przedszkolnym, Każdego roku zwiększa się liczba uczestników
i przedszkoli, które kolejno włączają się do wspólnego kolędowania.

Oprócz wspaniałych wrażeń towarzyszących imprezie, pragniemy aby konkurs realizował najważniejsze cele, którymi są: podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd, integracja
i współpraca przedszkoli w bliższym i dalszym środowisku, promowanie młodych talentów, ukazanie kreatywności artystycznej dzieci, ale przede wszystkim wytworzenie świątecznej atmosfery.

Chcielibyśmy, aby w tym dniu wszystkie dzieci nie tylko współzawodniczyły między sobą, ale przede wszystkim poczuły magię tradycji świąt.

         Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu są zamieszczone w regulaminie .

                                                                                                                                                        Z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                                Organizatorzy

Regulamin IX Konkursu Kolęd i Pastorałek 2021

Plakat 42×59.4 сm (4)

Karta Zgłoszenia dla zespołów

Karta Zgłoszenia dla solisty

Ogłoszenie!

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że w poniedziałek, tj. 24.08.2020 w godz. od 9 – 12 oraz 25.08.2020 w godz. od 16-18 w budynku przedszkola w Biczycach Dolnych będzie możliwość złożenia formularzy zgłoszeniowych dzieci.
Zapraszamy serdecznie! 🙂

RE – BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

 

„KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI GÓRĄ!”

 

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10  Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

CELEM PROJEKTU JEST:

Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego
w Gminie wiejskiej Chełmiec poprzez utworzenie nowego integracyjnego ośrodka wychowania przedszkolnego i rozwijanie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

  • 28 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym min. 3 dzieci z niepełnosprawnością) z terenu Gminy Wiejskiej Chełmiec oraz ich rodziców/opiekunów,
  • 6 osób kadry nauczycielskiej nowo otwieranego przedszkola.

 

PROJEKT OBEJMUJE:

  • Stworzenie warunków (adaptacja pomieszczeń/doposażenie przedszkola) i dofinansowanie przez 12 miesięcy funkcjonowania 2 nowych grup przedszkolnych.
  • Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Kursy i szkolenia doskonalące dla kadry nauczycielskiej.

 

 

ZAPEWNIAMY:

 

  • Bardzo dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia.
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci.
  • Profilaktykę i terapię zaburzeń, nieprawidłowości rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

 

 

REKRUTACJA

 

Przyjmowanie zgłoszeń do Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Biczycach Dolnych planowane jest w miesiącu sierpniu br. Dokładne informacje o terminie przyjęć będą na bieżąco podawane m.in. na stronie internetowej przedszkola.