6.30 – 8.00 – Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci;

8.00 – 8.30 – Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi;

8.30 – 9.00 – Prace porządkowe. Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne. Przygotowania do śniadania;

9.00 – 9.30 – ŚNIADANIE

9.30 – 11.30 – Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu;

11.30 – 12.00 – Prace porządkowe, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu;

12.00 – 12.30 – OBIAD

12.30 – 13.30 – Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach czytanych przez N.;

13.30 – 14.30 – Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, zajęcia dodatkowe (religia, język angielski, warsztaty muzyczne, piłka), czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorka – czynności higieniczne i samoobsługowe;

14.30 – 15.00 – PODWIECZOREK

15.00 – 17.00 – Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach w małych zespołach, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe  w sali. Rozchodzenie się.