MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA:

U NAS KAŻDE DZIECKO OSIĄGNIE SUKCES NA MIARĘ WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI!

PRZEDSZKOLE:

 • jesteśmy dla Was od 6:00 do 18:00
 • posiada duże sale z wyposażeniem do zabawy i nauki, toalety i umywalki dostosowane do wzrostu dzieci
 • realizuje podstawę programową dla każdej grupy wiekowej
 • realizuje roczne przygotowanie przedszkolne i osiągnięcie dojrzałości szkolnej
 • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
 • prowadzi nadzór pedagogiczny zgodnie z wymogami reformy oświatowej
 • posiada wyposażenie wspomagające wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
 • zatrudnia specjalistów, prowadzących diagnozę i terapię: psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz integracji sensorycznej
 • posiada szeroką ofertę zajęć dodatkowych: muzycznych, kulinarnych, tanecznych, plastyczno – technicznych, kółko małego chemika, język angielski, religia oraz zajęcia sportowe – piłka nożna
 • bezpieczny plac zabaw
 • dba o domową atmosferę
 • sprawia, że pociechy są radosne, szczęśliwe i pełne zapału do odkrywania otaczającego je świata
 • zapewnia zdrową żywność i regularne posiłki
 • umożliwia dostosowanie specjalnej diety do potrzeb dziecka

 

KOCHAMY NASZE DZIECI TAKIMI JAKIE SĄ:

 • Akceptujemy dzieci takimi jakie są, nie skupiamy się na ułomnościach, lecz potrzebach i umiejętnościach.
 • Kształtujemy prawidłowe postawy wobec dzieci młodszych, słabszych, nieśmiałych, niepełnosprawnych.
 • Zaspokajamy potrzeby bezpieczeństwa i komfortu psychicznego w grupie integracyjnej, wdrażamy do funkcjonowania w grupie społecznej.
 • Dajemy szansę wszystkim dzieciom na zdrowe relacje, gdzie w jednej grupie wszyscy wzajemnie uczą się od siebie empatii, tolerancji, szacunku, wrażliwości emocjonalnej.
 • Motywujemy dziecko do akceptowania własnych ograniczeń i słabości, uczymy zaufania do siebie i świata zewnętrznego.
 • Pomagamy w zdobywaniu samodzielności oraz opanowaniu licznych umiejętności potrzebnych i ich późniejszym życiu.
 • Zapewniamy wszystkim dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju i dalszej nauki w szkole.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

 • Traktowane jest indywidualnie i podmiotowo.
 • Rozwija się w atmosferze pełnej życzliwości, bezpieczeństwa i akceptacji.
 • Nabywa poczucie własnej wartości, czuje, że jest ważne i zawsze może liczyć na pomoc i wsparcie.
 • Osiąga sukces, gdyż zadania edukacyjne są dostosowane do jego możliwości rozwojowych.
 • Jest aktywizowane do samodzielności we wszystkich sferach edukacyjnych.
 • Rozwija potrzeby i przekonania służące zachowaniu zdrowia.
 • Poznaje i zaczyna rozumieć otaczający go świat i samego siebie.

 

KAŻDE DZIECKO OSIĄGNIE SUKCES NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI POPRZEZ:

 • Aktywność muzyczną (śpiew, taniec, rytmika)
 • Aktywność plastyczną (rysunek, malarstwo, rzeźba)
 • Aktywność teatralną (drama, pantomima, gra aktorska, recytacja)
 • Aktywność poznawczo – odkrywczą (techniczno – chemiczną)
 • Aktywność sportową ( gimnastyka korekcyjna, piłka nożna)