Sensoryczna plastyka

Tworzenie portretów z wykorzystaniem polnych kwiatów.

🌼🌸