Dogoterapia

Nasze przedszkolaki systematycznie uczestniczą w zajęciach z dogoterapii.

Dogoterapia niesie za sobą wiele korzyści m.in. pomaga w kształtowaniu oraz rozwijaniu umiejętności okazywania uczuć i emocji, motywuje dzieci do działania, obniża poziom stresu. Dzięki niej przedszkolaki uczą się respektowania potrzeb zwierząt, poznają zasady bezpiecznego zachowania się w obecności piesków. 

Pieski biorące udział w dogoterapii są odpowiednio wyszkolone i zawsze towarzyszy im przewodnik.