Dogoterapia

Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, daje dużo radości i poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia i nie osądza, kocha nas za to, że jesteśmy  bez względu na nasze sukcesy i porażki.

 

Celem zajęć z dogoterapii jest :

  • kształtowanie pozytywnych emocji dziecka w kontakcie z psem,
  • wyzwalanie spontanicznej aktywności dziecka ,
  • doskonalenie sprawności ruchowej,
  • rozwijanie umiejętności lokomotorycznych,
  • wielopłaszczyznowe oddziaływanie psa na zmysły dziecka tj.: wzrok, słuch, dotyk,węch,
  • ćwiczenie koncentracji uwagi,
  • wzbogacanie zasobu słownictwa biernego i czynnego,
  • poznawanie i wypowiadanie prostych komend np. siad,
  • relaksacja, wyciszanie emocji.