Piłka nożna

Celem takich zajęć jest:

 • dostrzeganie wpływu grupy na jednostkę;
 • wyposażenie przedszkolaków w podstawowe umiejętności z zakresu kultury fizycznej;
 • radzenie sobie z konfliktami, uświadomienie dzieciom ich możliwości;
 • znajomość różnych rodzajów ćwiczeń, gier i zabaw;
 • kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych ćwiczeń z zakresu aktywności fizycznej;
 • rozwijanie naturalnych umiejętności dziecka;
 • motywowanie do pracy i osiągania lepszych wyników;
 • nauka pokonywania zmęczenia i słabości;
 • prezentacja dyscyplin sportów zespołowych z piłkami; piłki nożnej, koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki ;
 • określenie kierunku dalszego rozwoju fizycznego dzieci poprzez ich aktywność fizyczną;
 • wszechstronne rozwijanie osobowości;
 • rozwijanie tolerancji wobec innych osób;
 • wdrażanie zasad zdrowej sportowej rywalizacji i zachowań fair play.