Wykonanie proponowanych eksperymentów i prac przez nasze dzieciaki