Drodzy Rodzice!

 

            Już po raz drugi rozpoczynamy nabór do Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Zielony Zakątek” w Mordarce. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym dla wszystkich dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne
i dodatkowe (wynikające z indywidualnych potrzeb naszych uczniów) są realizowane w naszych oddziałach.

            Na każdym etapie nauki w szkole podstawowej podejmujemy przeróżne działania, których celem jest uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i wychowawczego, ale przede wszystkim szeroko rozumiane uspołecznienie naszych podopiecznych. Zajęcia są prowadzone pod czujnym okiem naszych specjalistów
i terapeutów, którzy codziennie dokonują wszelkich starań w planowaniu i realizacji działań edukacyjno – terapeutycznych. Praca pedagogiczna skupia się na wszechstronnym oddziaływaniu na uczniów poprzez szereg różnorodnych zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.

            Jesteśmy placówką nowoczesną i specjalistyczną pod wieloma względami, ale przede wszystkim przyjazną i bezpieczną dla ucznia. Ponadto wyróżnia nas otwartość na potrzeby środowiska lokalnego
i wszystkich, którzy potrzebują pomocy naszych specjalistów i nauczycieli. Za główny cel uznaliśmy wspieranie rozwoju ucznia, odważnie podejmując wyzwania edukacji i zmierzając w kierunku podwyższania efektywności działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych. Placówka inicjuje szereg działań, dążąc do tego, aby uczniowie mogli znaleźć w niej środowisko optymalnego i wszechstronnego rozwoju niezależnie od swojego poziomu funkcjonowania.

Szkoła „Zielony Zakątek” zapewnia:

 • naukę w klasach liczących do kilku uczniów,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i terapeutyczną,
 • realizację projektów edukacyjnych,
 • udział uczniów w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, biblioteki oraz różnych instytucji użytku publicznego,
 • zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji,
 • wykorzystanie aktywnych metod pracy,
 • specjalistyczne pomoce dydaktyczne,
 • grupę wsparcia dla rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 • zajęcia pozalekcyjne,
 • korzystanie ze szkolnej biblioteki,
 • korzystanie ze świetlicy szkolnej,
 • możliwość skorzystania z posiłków dostosowanych do indywidualnych diet.

            W ramach rewalidacji oferujemy różnego rodzaju terapie: zajęcia z pedagogiem specjalnym,
z psychologiem, z pedagogiem, z logopedą, z terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapię, terapię ręki, integrację bilateralną, Trening Umiejętności Społecznych. Z kolei po lekcjach i zajęciach rewalidacyjnych uczniowie mogą przebywać w świetlicy szkolnej oraz uczestniczyć w wielu atrakcyjnych kołach zainteresowań, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne pasje, ale też wzbogacać swoją wiedzę czy uzyskać pomoc w razie potrzeby. Rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy wsparcie i pomoc.

            Państwa dziecko w naszej szkole będzie otoczone fachową opieką. Dołożymy wszelkich starań, aby opanowało wiadomości i umiejętności szkolne w zakresie możliwym do osiągnięcia, było  przygotowane do pełnienia różnych ról społecznych a przede wszystkim  miało poczucie własnej wartości i godności.

 

 

Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy telefonicznie:

Dyrektor Szkoły mgr Bogusława Darowska – 602 280 814,

mgr Aneta Trzópek-Golonka – 515 873 411

kontakt mailowy: boguslawadar@interia.pl

                          anetatrzopek@gmail.com

 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Zielony Zakątek”

Mordarka 680

34-600 Limanowa

 

https://m.facebook.com/pages/category/Education/Niepubliczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-Specjalna-Zielony-Zaka%CC%A8tek-104004028100415/