Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek pod hasłem:  „GORE GWIAZDA JEZUSOWI”

DZIENNY DOM WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „LOKOMOTYWA” 
organizuje Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek
pod hasłem:

 „GORE GWIAZDA JEZUSOWI”,
który odbędzie się 15 grudnia 2021 roku
 w Limanowskim Domu Kultury w godzinach od 8.30 do 17.30

Do udziału w Konkursie serdecznie zapraszamy uczniów szkół
 podstawowych i średnich.

Pragniemy, aby w ramach integracji grupy docelowej ze społecznością lokalną,
a w szczególności z grupą rówieśniczą uczestników Dziennego Domu Wsparcia dla Dzieci
 i Młodzieży „LOKOMOTYWA” zorganizować I tradycyjny, regionalny i folklorystyczny (lachowsko-góralski) konkurs kolęd i pastorałek pt. „GORE GWIAZDA JEZUSOWI”.
          Oprócz wspaniałych wrażeń towarzyszących imprezie, pragniemy aby konkurs realizował najważniejsze cele, którymi są: podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd, integracja
i współpraca szkół w bliższym i dalszym środowisku, promowanie młodych talentów, ukazanie kreatywności artystycznej dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim wytworzenie świątecznej atmosfery.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu są zamieszczone w regulaminie: 

 

  Regulaminu Konkursu Kolęd Lokomotywa

Karta Zgłoszenia dla szkół zespół

Karta Zgłoszenia dla szkół solista

Plakat 42×59.4 сm (6)

Przedszkole Żłobek Centrum Terapeutyczne | Limanowa Mordarka Przyszowa | skrzatek.eu|Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek pod hasłem: