INFORMACJA O PROJEKCIE

Firma Usługowa RE-BUD Bogusława Darowska ogłasza nabór Uczestników do nowo powstającej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „LOKOMOTYWA”, która będzie funkcjonować w budynku przy ul. Krakowskiej 8, 34-600 Limanowa.

Rekrutacja nadal trwa!!!…

Głównym obszarem działań „LOKOMOTYWY” – Dziennego Domu Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Limanowej, jest bogata i wyselekcjonowana oferta, która wesprze rozwój dzieci i młodzieży. Celem świetlicy jest wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na środowisko młodego człowieka, szczególnie tego, wobec którego zachodzą przesłanki o wystąpieniu niedostosowania społecznego. Placówka wsparcia dziennego „Lokomotywa” oprócz realizacji opieki, wychowania oraz oddziaływań specjalistycznych przewiduje równoległą pracę z rodziną/rodzicami/opiekunami prawnymi uczestników, oparta o indywidualne plany wsparcia, dzięki czemu pomoc i wsparcie będzie kompleksowe dla dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych.

Celem powyższego jest głównie ukształtowanie pozytywnych postaw wobec siebie samego i otaczającej rzeczywistości, nauczenie konstruktywnego radzenia sobie z problemami życiowymi i rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich oraz właściwego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Wiejskiej Limanowa oraz terenu Gminy Miejskiej Limanowa. Celem projektu jest także wyrównywanie szans w dostępie do zajęć dodatkowych oraz konstruktywne ich wykorzystanie.

„LOKOMOTYWA” będzie funkcjonować w na terenie Limanowej dzięki dofinansowaniu, jakie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

 

Obiekt, w którym zostanie uruchomiona placówka został profesjonalnie wyposażony. Do użytku Uczestników oddajemy: kompletnie wyposażoną pracownię audio-wideo, przystosowaną salę do zajęć specjalistycznych oraz aneks kuchenny, bogato zaaranżowany pokój dzienny do wypoczynku oraz kącik biblioteczny, funkcjonalnie zorganizowaną dużą salę zajęciową dostosowaną do grup wiekowych Uczestników.

Dzięki udziałowi w zajęciach oferowanych przez „LOKOMOTYWĘ” zrekrutowane dzieci i młodzież oraz ich rodziny będą mogli skorzystać:

 • z zajęć Korekcyjno-Kompensacyjnych
 • z zajęć wyrównawczych z matematyki oraz j. angielskiego
 • z zajęć z logopedą
 • z zajęć z psychologiem, w tym także z poradnictwa psychologicznego
 • z pomocy w odrabianiu lekcji i nauce
 • z warsztatów filmowych,
 • warsztatów krajoznawczych
 • warsztatów w formie zajęć stacjonarnych,
 • z zajęć w terenie w formie organizowanych wycieczek
 • warsztatów arteterapeutycznych
 • z imprez kulturalnych organizowanych w placówce przez Animatora Kultury: konkurs kolęd i pastorałek w okresie świątecznym, obchody 3. majowe, program „CZTERY PORY ROKU-POZNAJ SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ”, DZIEŃ DZIECKA w „LOKOMOTYWIE”.

 

Korzyści dla Uczestników:

– cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne i rekreacyjne,

– poszerzone horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe,

– rozwój m. in. kompetencji społecznych, kulturalnych, przedsiębiorczych, kluczowych,

– możliwość skorzystania z dwóch posiłków dziennie,

– fachowo zorganizowany czas wolny z udziałem profesjonalnych prowadzących.  

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Naszym Projekcie.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz składanie dokumentów rekrutacyjnych – Biuro Projektu „LOKOMOTYWA” ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa

Kontakt telefoniczny:

602 280 814 – Bogusława Darowska

787 519 139 – Monika Książka-Leśniak