ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczanie posiłków do 2- oddziałowego przedszkola w Przyszowej w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkolaki górą” o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-015/14, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1.”

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4