Zapytanie ofertowe – zabawki

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do 2- oddziałowego przedszkola w Przyszowej w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkolaki górą” o numerze wniosku POKL.09.01.01-12-015/14, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.1.”

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Formularz oferty
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4