Rekrutacja do Projektu „Radosny Maluch”

Szanowni Państwo:

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jego radosnemu rozwojowi?

Już 14.01.2022 rusza rekrutacja w żłobku „Wesołe krasnoludki w Limanowej ul. Krakowska 8.   RE-BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska  dzięki dofinansowaniu projektu  RPMP.08.05.00-12-0061/21

ogłasza nabór dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia zgodnie art.2 ust.3. 

                                     Kwota dofinansowania 125 659,55zł.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu  na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi
do lat 3,pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim ,rodzicielskim, wychowawczym oraz osoby  pracujące którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem                 umożliwi utrzymanie zatrudnienia. Projekt kierowany jest do osób fizycznych, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego mieszkają w Gminie Wiejskiej lub Miejskiej Limanowa, pracują  lub uczą
się na terenie woj. małopolskiego .Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020,w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestnika projektu.  Niniejszy projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE do:

  1. osób zamieszkujących w Gminę Limanowa i Miasto Limanowa
  2. osób powracających do pracy/wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3
  3. pozostają bez pracy (zarówno osoby zarejestrowane, jak i nie zarejestrowane w UP) lub
  4. przebywają na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym w związku z opieką nad dzieckiem do lat 3,
  5. osób pracujących, którym udział w projekcie umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu ,uznawane są również za osoby pracujące .

Dlaczego nasz Niepubliczny Integracyjny Żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych, motorycznych i poznawczych w ciekawy i inspirujący sposób.

Zapewniamy dzieciom w wieku od 20. tygodnia do lat 3 opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 18.00 – możesz pozostawić swojego malucha pod naszą opieką nawet
na 10 godzin dziennie.

Rekrutacja w terminie od 14  stycznia 2022 do 25 stycznia  2022r.

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Limanowej na ulicy Krakowska 8 jest  ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 4. dzieci, w tym dzieci
z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami !
Więcej informacji na spotkaniu informacyjnym,  w Biurze Projektu – ul. Krakowska 8, 34-600 Limanowa oraz pod nr tel 602-280-814 lub na e-mail: zlobek@skrzatek.eu

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Radosny Maluch

DODATKOWE KRYTERIA (1)Radosny Maluch

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Radosny Maluch

REGULAMIN UCZESTNICTWA Radosny Maluch