INFORMACJA O PROJEKCIE AKADEMIA ZUCHÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Szukacie żłobka, w którym Wasze dziecko otrzyma troskliwą i przyjazną opiekę w warunkach sprzyjających jego radosnemu rozwojowi?

Już wkrótce swoje podwoje otwiera kolejny nasz żłobek „Wesołe Krasnoludki”  – Niepubliczny Żłobek Integracyjny  w miejscowości Mordarka/10 min od centrum Limanowej.

Wszystkich pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do lat 3 , zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Dlaczego nasz niepubliczny integracyjny żłobek to dobre miejsce dla Twojego dziecka?

Tworzymy miejsce, do którego Twoja pociecha każdego dnia przyjdzie z szerokim uśmiechem na twarzy. Miejsce nowoczesne, pogodne, bezpieczne i otwarte na małego Człowieka. Tu, pod czujnym okiem opiekunów, poczuje się jak w domu.

Adaptacja w rytmie Dziecka.  Przytulne miejsce z ogródkiem i nowoczesnym placem zabaw. Rozmaite aktywności dopasowane do etapów rozwoju dzieci, kameralna grupa, wykwalifikowany personel i niskie opłatytylko opłata za wyżywienie.

Angażujące zajęcia!

Wspieramy wszechstronny rozwój dziecięcych kompetencji i potrzeb: społecznych, emocjonalnych, motorycznych i poznawczych w ciekawy oraz inspirujący sposób – różnorodne zajęcia dodatkowezajęcia z rytmiki, logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, psycholog, oligofrenopedagog

Jako placówki  z wieloletnią  tradycją mamy bardzo duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, a szczególnie w indywidualnym podejściu, posiadamy doświadczenie w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami rozwojowymi, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami. O czym świadczą nie tylko zapełnione miejsca w pozostałych naszych placówkach integracyjnych, ale także opinie i rekomendacje rodziców.  Każda prośba rodziców jest dla nas ważna. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy w wielu dziedzinach przez lata, ucząc się i doświadczając w praktyce wielu sytuacji. O dzieci w żłobku dba wspaniała kadra opiekunów i specjalistów, którzy oprócz fachowego przygotowania do pracy w żłobku, mają też serdeczne podejście i przyjemność pracy z małymi dziećmi. Każdy dzień jest niezwykłą przygodą, dobrze przygotowany i przemyślany.

Co więcej dysponujemy  centrum terapeutycznym, które  oferuje już przez kilka lat wsparcie  przede wszystkim dla dzieci u których występują wszelkiego rodzaju nieprawidłowości rozwojowe, dysfunkcje i niepełnosprawności. W centrum realizuje się między innymi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, szeroko pojętej terapii pedagogicznej (surdopedagog, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny). Miejsce dysponuje również nowoczesną salą do integracji sensorycznej oraz  salą doświadczania świata bogatą we wszelkiego rodzaju sprzęty do stymulacji wielozmysłowej. Dodatkowo można skorzystać z zajęć logopedycznych i neurologopedycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. Wśród oferowanych usług, na uwagę zasługuje także rehabilitacja prowadzona m.in. metodą Vojty oraz Bobath.

Od 2013 roku zajmujemy się wsparciem dzieci:  z niepełnosprawnością intelektualną, z niedosłuchem i niesłyszących,  niedowidzących, z zaburzeniami integracji sensorycznej,  z autyzmem i z zespołem Aspergera,  z chorobami genetycznymi,  z niepełnosprawnością ruchową, z niepowodzeniami szkolnymi (np. dysleksja), przewlekle chorych,  zagrożonych niepełnosprawnością, z opóźnieniem psychoruchowym, z grup ryzyka.

100% bezpieczeństwa!

Nowo wyremontowane, dostosowane do dziecięcych potrzeb sale i interaktywny kącik zabaw, zaprojektowaliśmy tak, aby nasi podopieczni byli bezpieczni. Opiekę nad nimi sprawuje doświadczony personel, wyczulony na potrzeby maluchów.

W Niepublicznym Żłobku Integracyjnym „Wesołe Krasnoludki” w Mordarce wnętrza przeznaczone do zabawy i nauki dzieci aranżowane są minimalistycznie oraz tak, aby nie traciły one domowego charakteru (dużą rolę przywiązujemy do kącików, w których dziecko może w każdej chwili odpocząć).

Przestronne saleWyposażenie zostało dobrane według standardów Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego:

 Sfery aktywności: sala zabaw dostosowana do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci, konstrukcyjno-manipulacyjna (klocki), do zabaw sensorycznych, twórcza (plastelina, kredki, farby), miejsce zabaw tematycznych (dom, kuchnia, sklep itp.), miejsce czytelnicze (książki).

Materiały i wyposażenie: kąciki tematyczne wyposażone są w  przedmioty (umożliwiające bezpieczną zabawę).Dzieci mają dostęp do materiałów stymulujących zmysły: dotyk,  słuch, a także do materiałów umożliwiających manipulację: wkładanie, wyjmowanie, odkręcanie, chwytanie itp. oraz edukacyjnych-  dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

Dzieci mają zapewnione warunki do różnorodnych zabaw, a planowanie pracy (plan dnia) opiera się na wiedzy o prawidłowościach rozwoju małych dzieci i znajomości zmieniających się potrzeb rozwojowych.

Na bieżąco prowadzimy szkolenia personelu w celu podniesienia kwalifikacji.

 

Długie godziny pracy

Żłobek będzie działał od 6:00 do 18:00 – możesz pozostawić malucha pod naszą opieką nawet na 10 godzin dziennie!

 

Zapisy do żłobka zostaną rozpoczęte już wkrótce!

Liczba dzieci przyjętych do Niepublicznego Żłobka Integracyjnego „Wesołe Krasnoludki” w Mordarce 755  jest ograniczona. Planujemy utworzenie miejsc dla 40 dzieci.

Jeśli chcesz, aby i Twoja pociecha trafiła pod opiekę troskliwego personelu w przyjaznym, bezpiecznym otoczeniu, skontaktuj się z nami !

Rekrutacja planowana w terminie od 10 lutego.

TEL. 602 280 814

 

Firma RE-BUD Bogusława Darowska  realizuje projekt pt.  „AKADEMIA ZUCHÓW” nr RPMP.08.05.00-12-0054/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób, które pełnią funkcje  opiekuńcze  nad dziećmi do lat 3, poprzez usunięcie bariery braku miejsc opieki dla dziecka w przypadku powrotu lub wejścia na rynek pracy opiekunów tychże dzieci. Projekt sprzyjał będzie w ten sposób łączeniu życia zawodowego z prywatnym. Dzięki realizacji projektu powstał 1 obiekt spełniający wszelkie wymogi lokalowe i infrastrukturalne żłobka, zostanie utworzonych 40 nowych miejsc profesjonalnej, pełnej opieki na najwyższym poziomie nad dziećmi do lat 3.

Wartość Projektu: 759,495,48 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 628,883,68 PLN