ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB – INFORMACJA

Niniejszym informujemy o możliwości zgłaszania „specjalnych potrzeb” uczestników projektu Integracyjny żłobek „Wesołe Krasnoludki” – szansą na dobry start dziecka i rodzica,
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.
Prosimy o zgłaszanie „specjalnych potrzeb” pod niżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej „osoby pierwszego kontaktu” lub za pomocą  formularza:
 „Informacje o specjalnych potrzebach Uczestników Projektu”
(plik do pobrania w zakładce Dokumenty – ZAŁ. R6).  
Zgłoszenie „specjalnej potrzeby” zobliguje Wnioskodawcę ( RE – BUD Firma Usługowa Bogusława Darowska, 34-600 Limanowa, ul. Chmielnik 23 ) do jej spełnienia w możliwie największym stopniu.

 

Dane kontaktowe do „osoby pierwszego kontaktu”:

 

Koordynator Projektu Pan Grzegorz Barczyński,

Tel. 609 535 353;  e-mail: gbarczynski@skrzatek.eu